Ureðaj koji omoguæuje slijepima da vide uz pomoæ jezika

Share

Znanstvenici su konstruirali elektronski ureðaj koji omoguæuje slijepim ljudima da vide pomoæu živaca u jeziku. Novi sustav sastoji se od malene kamere i jedinice koja informacije pretvara u elektriène impulse. Oni se pak preko živaca u jeziku prenose u mozak koji ih pretvara nazad u slike.

Novi sustav sastoji se od malene kamere i jedinice koja informacije pretvara u elektriène impulse. Oni se pak preko živaca u jeziku prenose u mozak koji ih pretvara nazad u slike.

Ureðaj saèinjavaju tamne naoèale na koje je postavljena kamera, kontrolna jedinica velièine mobitela i lizalica s kablom. U lizalicu je ugraðeno 600 elektroda koje šalju impulse u skladu s kolièinom svjetla koja se naðe u vidnom polju kamere. Bijeli pixeli predstavljeni su snažnim impulsima, a crni odsutnošæu signala. Osjet signala na jeziku nalikuje na škakljanje mjehuriæa šampanjca.

Slijepi ljudi koji su ga isprobali tvrde da su za manje od 20 sati treninga poèeli percipirati oblike te èak èitati znakove. Znanstvenici kažu kako je vještina pretvaranja impulsa s jezika u slike poput vožnje biciklom.

Oèekuje se da bi se ureðaj nazvan BrainPort, koji je konstruirala tvrtka Wicab, u trgovinama mogao pojaviti krajem godine.

Dr. William Seiple iz organizacije Lighthouse Interanational, koja testira ureðaj kaže kako neki ljudi veæ nakon 15 minuta uporabe BrainPorta uspijevaju interpretirati informacije. Èetvorica ispitanika s kojima radi brzo su nauèili èitati brojeve i slova te hvatati predmete poput pribora za jelo. „Jedan je èovjek poèeo plakati kada je prvi put vidio slova“, kaže dr. Seiple.  (njd)

izvor: jutarnji.hr

Share

Dodatne informacije