Diplomaciji savjetnik za seksualno uznemiravanje

Share

 Zaposleni u Ministarstvu vanjskih poslova savjetniku od povjerenja mogu prijaviti svako spolno uznemiravanje na poslu, kao i sve ostale oblike zlostavljanja.

Šef diplomacije Gordan Jandrokoviæ za povjerljiva savjetnika izabrao je Damira Božiæa, koji je inaèe na dužnosti naèelnika Samostalnog odjela za unutarnji nadzor, financijsko upravljanje i kontrolu.

 

Podaci na oglasnoj ploèi
Svi kontakt-podaci povjerljivog savjetnika Damira Božiæa – njegov telefonski broj, broj faksa te e-mail adresa – objavljeni su na oglasnoj ploèi Ministarstva kako bi mu se svaki djelatnik bez straha i dvojbi mogao javiti.

Do izbora Božiæa došlo je nakon što je Sindikat državnih službenika u MVPEI-ju zahtijevao je da se potpiše dodatak kolektivnom ugovoru kojim æe se dodatno poboljšati zaštita od uznemiravanja i spolnog uznemiravanja, piše Slobodna Dalmacija.

Svaka diplomatkinja ili diplomat, odnosno zaposlenici Ministarstva povjerljivom savjetniku æe se moæi obratiti u za to posebno odreðenoj prostoriji ili pak izvan zgrade Ministarstva kako se ne bi ugrozila privatnost osobe koja podnosi pritužbu.

Sve zaprimljene pritužbe Božiæ je dužan dostaviti Zajednièkoj komisiji za tumaèenje odredbi i praæenje primjene Kolektivnog ugovora do 31. sijeènja tekuæe godine.

Komisija je pak do 31. ožujka dužna izvijestiti Vladu i sindikat državnih službi kako bi se najkasnije do 30. lipnja predložile konkretne mjere s ciljem zaštite dostojanstva državnih službenika i namještenika.

Prikrivene seksualne afere
Povjerenica Sindikata u MVPEI-ju Tuga Tarle potvrdila je da je Sindikat zahtijevao potpisivanje dodatka na Kolektivni ugovor, jer je imao saznanja o sluèajevima spolnog uznemirivanja i zlostavljanja na poslu.

Slobodna Dalmacija u MVPEI-ju, a niti od sindikalne povjerenice, nije mogla saznati niti za jedan sluèaj. No nekoliko diplomata potvrdilo je da se u "u kuæi" zna za nemali broj sluèajeva uznemiravanja kako na heteroseksualnoj, tako i na homoseksualnoj osnovi. Tvrde da u MVPEI-ju ima i niz prikrivenih seksualnih afera druge vrste.

Izvor: net.hr

Share

Dodatne informacije