Novo otkriæe dr. Ðikiæa

Share

 Hrvatski znanstvenik i njegov kolega otkrili su kako potaknuti matiène stanice na stvaranje živèanih stanica u mozgu, što æe jednog dana moæi 'sanirati' ošteæenja uslijed moždanog udara.

U novom broju znanstvenog èasopisa Nature Cell Biology dr. Ivan Ðikiæ i dr. Mirko Schmidt s Medicinskog fakulteta Sveuèilišta u Frankfurtu objavili su rad o važnom otkriæu na polju matiènih stanica mozga te moguæoj primjeni istog kod lijeèenja ošteæenja mozga.

Dr. Ivan Ðikiæ (43) jedan je od najuspješnijih hrvatskih znanstvenika mlaðe generacije.

Svjetski je priznati struènjak koji je do sada objavio više od 100 radova u vrhunskim znanstvenim èasopisima koji su citirani preko 5000 puta.

Rijeè je o otkriæu novog faktora rasta koji potièe matiène stanice na stvaranje zrelih i funkcionalnih neurona u mozgu. Važnost otkriæa leži u èinjenici da se ono može iskoristiti u medicinske svrhe za lokalno stvaranje živèanih stanica na mjestima ošteæenja uslijed moždanog udara ili raznih neurodegenerativnih bolesti.

"Radi se o otkriæu prvog prirodnog blokatora signalnog puta Notch koji kontrolira sazrijevanje neurona u mozgu, a taj smo faktor nazvali EGFL7. Do otkriæa smo došli sluèajno u potrazi za receptorima na koje se veže EFGL7. Bili smo jako iznenaðeni kada smo dokazali da se EGFL7 veže na Notch receptore i blokira njihovo djelovanje.

Laboratorijskim ispitivanjem dodavali smo purificirani EGFL7 u matiène neuralne stanice te tako potaknuli više od 80 posto stanica na diferencijaciju u zrele živèane stanice koje mogu nadomjestiti ošteæene moždane stranice.

Buduæi izazov je stvaranje terapijskih metoda koje æe omoguæiti lokalnu primjenu tog faktora u ošteæenim dijelovima mozga gdje je neophodno stvaranje novih živèanih stanica", istaknuo je dr. Ivan Ðikiæ.

Važno je naglasiti da je EGFL7 faktor povezan i sa stvaranjem novih krvnih žila, pa uz opisani utjecaj na živèane stanica, može imati vrlo znaèajnu ulogu i u drugim fiziološkim procesima u organizmu.

Na temelju ovog otkriæa spomenuti znanstvenici dvojac prijavio je i patent aplikaciju koju su zaštitili unutar Europske unije.

O originalnosti i znanstvenoj važnosti otkriæa faktora koji uzrokuje diferencijaciju matiènih stanica pišu u Nature Reports Stem Cells.

Osim toga, Nature Signaling Gateway, mreža koja obuhvaæa više od 165.000 znanstvenika biomedicinskih znanosti, izabrala je ovaj rad kao vodeæi rad ovog tjedna u podruèju biomedicine.

izvor: net.hr

Share

Dodatne informacije