Zbog vala suicida djece treba i roditeljima pružiti pomoæ

Share
Mila Jelaviæ, prvobraniteljica za djecu, odgovara na tjednih 10 pitanja.
1 Gospoðo Jelaviæ, kako ste osobno doživjeli ovaj val samoubojstava djece?

- Nadam se da ipak nije rijeè o valu! Duboko me zabrinjava i pogaða svako samoubojstvo ili pokušaj samoubojstva djeteta. Svima nam to trebao biti znak za uzbunu i opomena da još nismo dovoljno zaštitili djecu.

2 Što mislite da su glavni uzroci ovakvih pojava?

- Odrastanje nikad nije bilo lako, ali danas je ono dodatno optereæeno brojnim pritiscima sa svih strana. Teško je s time izaæi na kraj bez podrške - obitelji, prijatelja, uèitelja, važnih vršnjaèkih i interesnih grupa, ali i struènjaka kao što su psiholozi i pedagozi.

3 Što je vaš Ured prvo napravio nakon ovih tragiènih dogaðaja?

- Prvi korak bio je preporuka Vladi RH i ministarstvima da nas žurno izvijeste o tome što je poduzeto da bi se sprijeèila samoubojstva djece. Zatim smo javnosti uputili priopæenje u kojem pozivamo medije na etièno  izvještavanje, a roditelje na bolju komunikaciju s djecom.

4 Zašto ste stavili naglasak na ulogu medija?

- Mi smo podjednako prozvali i medije i Vladu, ali je u medijima više odjeknula kritika upuæena njima. A upravo su nas novinari prvi pozivali da reagiramo i zaustavimo senzacionalistièko izvještavanje koje utjeèe na porast suicida.


5 Kako bi, po vama, mediji trebali izvještavati o takvim dogaðajima?

- Psiholozi i psihijatri naèinili su smjernice za medijsko izvještavanje o suicidima koje svaki novinar i urednik moraju upoznati. Ukratko,važno je ne otkrivati identitet djeteta, ne objavljivati njegovu fotografiju ni oproštajno pismo, ne opisivati naèin izvršenja, vijest objaviti na unutarnjim stranicama novina.

6 Ne èini li vam se da je tu prije zakazala struka nego mediji, koji samo izvješæuju o posljedicama?

-  Ne tvrdim da su mediji doveli do aktualnih tragedija, ali neprofesionalno izvještavanje može pogoditi veliki broj djece i to ne samo iz neposrednog okruženja žrtve. Mnogu djecu æe to prestrašiti, uznemiriti, izazvati neželjene posljedice.

7 Uz roditelje, tko bi se sve trebao ukljuèiti u preventivno djelovanje?

- Najprije, i roditelji trebaju pomoæ! A program prevencije suicida treba ukljuèiti odgojno-obrazovne, zdravstvene i socijalne ustanove, udruge civilnog društva, vjerske organizacije i sve u lokalnoj zajednici.

8 Kolika je odgovornost Vlade?

- Vlada je odgovorna zato što nije inzistirala na stvarnoj i potpunoj provedbi Nacionalnog plana djelovanja za prava djece.

9 Koji su problemi u ostvarivanju prava djece?

- Najèešæe se oni odnose na nasilje u obitelji i institucijama te na ugroženost djeteta kad se ono naðe u središtu roditeljskog sukoba pri razvodu braka.

10 Što možete poruèiti roditeljima?

- Da izgraðuju uzajamno povjerenje s djecom, da uèe o djeèjem razvoju, potraže savjete struènjaka kad sami ne vide rješenja djeèjih i odgojnih problema te da poštuju prava djeteta.

Izvor: jutarnji.hr

Piše: Zlatko Šimiæ
Foto: Sandra Šimunoviæ/CROPIX


Share

Dodatne informacije