Dijagnoze ubuduæe na hrvatskom?

Share

U KBC-u Rijeka prihvaæena je preporuka da se dijagnoze ispisuju na hrvatskom. Ministru je ideja zanimljiva, ali ne i cijeloj struci pa tek treba vidjeti hoæe li Hrvatska prihvatiti svjetski trend.

Struèno vijeæe KBC-a Rijeka izglasalo je preporuku da se ubuduæe dijagnoze ispisuju na hrvatskom jeziku. Latinski time polako i teško, ali sigurno, postaje dio povijesti u komunikaciji izmeðu lijeènika te lijeènika i bolesnika. Nije to išlo nimalo lako, proteklih se godina u lijeènièkoj struci o tome vodila žestoka polemika. Gorljivi pobornici uvoðenja hrvatskog u lijeènièkim redovima dva su argumenta naveli kao kljuène u svojim težnjama. Jedan, prema kojem je to golem doprinos pravu bolesnika da razumiju struèni jezik èime se demistificira znaèajna barijera prema bolesnicima, drugi prema kojem je pisanje materinjim jezikom opæi trend zapadnih zemalja, piše Novi list.

Povjerenstvo za struèna pitanja Hrvatske lijeènièke komore o dvojbi hrvatski ili latinski uopæe nema mišljenje. No, predsjednik Hrvatske lijeènièke komore prim. dr. Hrvoje Minigo rekao je kako uopæe nema ništa protiv uvoðenja hrvatskog umjesto latinskog kao službenog jezika medicine pa navodi kako je ta novost uvedena i na Internoj klinici KB Merkur u Zagrebu.

Predsjednik Hrvatskog lijeènièkog zbora, Hrvoje Šobat, u razgovoru za Novi list je rekao da ne vidi praktièni razlog zbog kojeg bi se to uvelo. Istièe da latinski ne služi zato da bi se nešto sakrilo od pacijenta, jer se koristi samo u medicinskoj dokumentaciji meðu lijeènicima, dok se sva ostala službena i sudska dokumentacija, odnosno sve što je usmjereno prema laicima, ionako piše na hrvatskom jeziku.

Odluku na kojem æe se jeziku ispisivati dijagnoze treba donijeti Ministarstvo zdravstva.

"Kada nam doðe prijedlog, razmotrit æemo ga i donijeti odluku. Ideja je jako zanimljiva, no treba vidjeti hoæe li se dijagnoze ispisivati samo na hrvatskom ili æe se zadržati i latinski jeziku", rekoa je ministar Darko Milinoviæ za Jutarnji list.

Izvor: net.hr

Share

Dodatne informacije