Svatko ima potrebu da negdje otputuje na odmor

Share

Psiholog dr. Zeitz napominje: Svatko ima potrebu da negdje otputuje na odmor. Ne mogu dovoljno istaknuti koliko je važno takvo provoðenje odmora.

Mnoge od nas muèi osjeæaj da æe na odmoru potrošiti teško steèeni novac. Možda neki imaju mnogo preèe potrebe, a možda se osjeæaju bolje kad potroše novac na obitelj, a ne na sebe. Možda nam nije teško potrošiti novac za nešto što æemo posjedovati - za nešto što možemo vidjeti i dodirnuti - ali nam je mnogo teže potrošiti novac za neko nove osobno iskustvo ili doživljaj. Meðutim,

Dr. Swogger, psihijatar iz Kanzasa, slaže se i kaže: Postoji kumulativni oblik stresa, a javlja se kod ljudi koji intenzivno rade na odreðenom poslu - bez obzira predstavlja li taj posao odgoj i brigu oko djece ili je to rad u uredu, prepunom stranaka. Za vrijeme takvog rada, vrlo se lako dogodi da èovjek bude zarobljen u svojoj ulozi, tako da drugi aspekti njegove liènosti budu stavljeni u pozadinu ili se izgube ako ova situacija potraje duže. Godišnji odmori pružaju šansu da se prekine s tim naèinom života i oni daju ljudima priliku da ponovno otkriju zanemarene dijelove svoje liènosti.

Bijeg od rutine

Godišnji je odmor sve ono što èovjeka odvaja od dnevne, uobièajene rutine i omoguæava skrivenim dijelovima njegove liènosti da ožive i da se obnove.  

Neki ljudi upadnu u koloteèinu, monotoniju godišnjih odmora, kada stalno idu u isto vrijeme na isto mjesto. Takvi odmori u kojima su nekada uživali, više ih ne odmaraju, ne regeneriraju, niti oduševljavaju.

Sigurnost koju pruža takva rutina i veæ poznato mjesto, kombinirana s odreðenim strahom, nelagodom i neizvjesnošæu od novih mjesta i nepoznatog, otežava da se pronaðe novo zgodno mjesto za odmor ili neka aktivnost u kojoj bi se moglo istinski uživati. Spontanost je kljuèna za naše odmore.

Naš organizam je treniran da radi unutar odreðenih dnevnih programa i èesto tu naviku nosimo sa sobom i na svoje godišnje odmore. Sigurno da nije pogrešno imati dnevni program, ali mora se imati na umu da mi nismo robovi tog programa. Promijenite plan u skladu s trenutaènom željom ili pobudom.

Primjerice, planirali ste èitav dan besposlièariti na plaži, uz dobru knjigu. Sve ste sredili oko svojeg mjesta gdje ležite. Meðutim, sunce je prejako, a knjiga nije previše zanimljiva. Ostavite sve. Otiðite i prebacite se na nešto drugo. Meðutim, neki ljudi æe trpjeti neugodnu situaciju èitav dan, jer su za taj dan planirali plažu i tako mora biti.

Kad završava godišnji, preporuèljivo je doæi kuæi tako da se barem jedan èitav dan ima slobodno, dan prije nego æemo krenuti na posao. Omoguæite svojoj duši i tijelu mali prijelazni period.  

Izvor: metro-portal.hr / dr. Ivo Belan

Share

Dodatne informacije