Vlastitim radiom trgovci 'tjeraju' kupce na potrošnju

Share

Dobar dio trgovaèkih centara i lanaca još nije shvatio važnost zvuka u svojim prostorima, pa njihovi kupci tako preko razglasa slušaju neku manje ili više popularnu komercijalnu radiostanicu. Kako su sastavni dio radijskih programa i reklame na koje trgovaèki centri, naravno, nikako ne mogu utjecati, redovno se dogaða da se, primjerice, iz zvuènika Avenue Malla poziva da posjete King Cross. No neki su odavno shvatili važnost zvuka koji dopire do njihovih kupaca.

"Pevec ima vlastiti satelitski radio koji se èuje gotovo u svim centrima. Motiv i cilj nam je bio da kupci u našem lancu slušaju naše reklame i da dobivaju obavijesti o akcijskim prodajama", rekla nam je Krunoslava Blaha, glasnogovornica grupe Pevec, dodajuæi kako su u Pevecu ponosni što su meðu prvima u Hrvatskoj pokrenuli vlastiti radio, prvog dana srpnja prošle godine. Od pokretanja našeg radija svakako smo uoèili pozitivne pomake. Najprije, sigurno je bolje kada kupac sluša naš program u kojem neæe èuti tuðu reklamu. Potkraj godine radili smo manju analizu, a sada provodimo veliku anketu za što smo angažirali jednu agenciju koja æe ispitati koliko taj radio ima smisla. Dio te ankete veæ je završen, a on pokazuje da kupci reagiraju na poruke koje èuju u našim centrima", kaže Blaha. Nešto slièno uskoro æe imati i trgovaèki lanac Plodine u èijim æe centrima takoðer zasvirati vlastiti radio, no na nešto drukèijem principu. "Takvim centrima je vrlo važno zagospodariti zrakom, odnosno zvukom. Na taj naèin kod svojih kupaca stvaraju osjeæaj ugode, a kad se èovjek osjeæa ugodno, lakše se odluèuje za kupnju", kaže Buèeviæ direktor tvrtke X Production, dodajuæi kako je za svaki tip trgovine potrebno odabrati baš odreðenu glazbu, paziti na svaki detalj zvuka da on uhu bude ugodan i slièno. "Kada se zagospodari zrakom, odnosno zvukom, on postaje kanal komunikacije koji doseže do svakog èovjeka u tom centru. Stoga je uèinkovitost tog medija daleko veæa od letaka ili plakata koji se nalaze na jednome mjestu u centru", kaže Buèeviæ koji se prije ulaska u taj posao savjetovao s mnogim struènjacima i prelistao brojne studije.

Izbor glazbe


"Primjerice, jedna je vrlo jednostavno dokazala povezanost glazbe i onoga što se kupuje. U jednoj su trgovini tjedan dana puštane samo francuske pjesme, a u tom je vremenu znatno porasla prodaja francuskih vina. Iduæi tjedan puštane su njemaèke pjesme i isto se ponovilo s njemaèkim vinima. Pritom, ispitani kupci takvih vina rekli su da se ne sjeæaju glazbe koju su slušali u trgovaèkom centru, dok su kupovali", kaže Buèeviæ. Kako bi sve bilo u skladu sa zakonom, i on je, kao i Pevec, sklopio ugovor sa ZAMP-om. Prednosti vlastitih radiostanica koje emitiraju isti program u svakoj trgovini svjesni su i drugi trgovaèki centri, pa tako i u Mercatoru poruèuju kako i oni imaju interni radio na kojem puštaju reklame o akcijama, a posebnu pozornost posveæuju izboru glazbe "kako bi kupcima omoguæili što ugodniju kupnju.

Izvor: poslovni.hr

Share

Dodatne informacije