Novi broj èasopisa - SUVREMENA PSIHOLOGIJA

Share

Èasopis Suvremena psihologija je struèni èasopis i ujedno službeni èasopis Hrvatskog psihološkog društva. U èasopisu je zastupljena prvenstveno psihodijagnostièka teorija i praksa, ali i ostala podruèja psihologije, tako da je podjednako interesantan razlièitim profilima struènjaka koji se bave navedenim podruèjima.


 

 

Suvremena psihologija u novom broju (vol.11, 1, 2008) donosi sljedeæe èlanke:

- Jakšiæ, M., Vizek-Vidoviæ, V. - Ciljevi i postignuæa, percepcija kompetentnosti, spol i strategije uèenja u opæem akademskom kontekstu

- Modiæ Stanke, K., Ivanec, D. - Ovisnost doživljaja boli o socijalnom kontekstu

- Kozjak Mikiæ, Z., Perinoviæ, E. - Suoèavanje i psihosomatski simptomi u adolescenciji

- Šimleša, S., Cepanec, M. - Razvoj izvršnih funkcija i njihovih neuroloških korelata

- Žužul, T. - Defenzivni pesimizam

- Buriæ, I. - Uloga emocija u obrazovnom kontekstu - teorija kontrole i vrijednosti

- Jugoviæ, I., Kamenov, Ž. - Razvoj instrumenata za ispitivanje rodnih uloga u adolescenciji

Novi broj Suvremene psihologije donosi i svoj standardne rubrike - prikaze knjiga, in memoriam, izvješæa sa struènih skupova te najave kongresa skupova, a može se nabaviti u izdavaèa - Naklade Slap.
Share

Dodatne informacije