Najavljujemo...

Share

Uskoro slijedi serija tekstova iz podruèja logopedije koje posebno za Psihologijski portal piše mr.sc Nataša Šuniæ, profesor logoped. Saržaj tema æe biti podjednako zanimljiv i struènjacima i "nestruènjacima" jer obraðuje teme s kojima se svi susreæemo ili možemo svakodnevno susresti.

Share

Dodatne informacije