Raèunalom u borbi protiv ovisnosti i neprihvatljivog ponašanja

Share

Darujte svoje staro raèunalo koje ne koristite Udruzi (raèunalnoj radionici "Svi smo protiv") i time uèinite nekoga sretnim i informatièki pismenim. Tim èinom, a da toga niste možda niti svjesni, spašavate jedan mladi život od pakla droge i drugih oblika neprihvatljivog ponašanja. Istovremeno ste i ekološki odgovorni jer Vaše staro raèunalo neæe postati otpad. Prema tome...nazovite udrugu i dogovorite darovanje starog raèunala.

Otvorena raèunalna radionica «Svi smo protiv» promièe korištenja razlièitih tehnika vezanih uz upotrebu raèunala kroz razlièite vidove djelovanja: Širenje informatièke pismenosti i korištenja raèunala, borba protiv ovisnosti i neprihvatljivog ponašanja, rad s invalidima – stvaranje jednakih moguænosti u korištenju raèunala za osobe s invaliditetom, prikupljanje, obnavljanje, darivanje obnovljenih i recikliranje raèunala u cilju spreèavanja zagaðivanja okoline i razvijanje tehnièkih vještina kod mladih. 

Rad u udruzi je iskljuèivo volonterski.

Udruga broji 412 èlanova od èega u dobi od 10 do 18 godina 330.

U okviru udruge djeluje i klub mladih informatièara i klub LEON.

Radno vrijeme raèunalne radionice je svaki dan od 9-22,00 sati osim: jedan dan za Novu Godinu, Božiæ i Uskrs, na veliku radost svojih korisnika.

U evidenciji posjete koja se svakodnevno vodi postoji 145.000 potpisa posjetilaca raèunalne radionice uz ogranièenje korištenja na jedan sat dnevno kako bi svi ravnopravno mogli koristiti raèunala.

Udruga trenutno raspolaže s prostorom od 117 m² u vlasništvu Grada Zagreba u kojem se nalazi 15 umreženih raèunala te radionicom za popravak i obnovu raèunala.

 

 

Više na stranicama Udruge: www.orr.hr

Share

Dodatne informacije