Program koji otkriva suicidalne uèenike?

Share

Tvrtka Zlatno Pero iz Kaštel Starog prije nekoliko dana u OŠ Kamešnica u Otoku (dalmatinskom) pustila je u rad softver s elektronskim školskim dnevnikom. Potprogram spomenara bilježi i zbraja odreðene kljuène rijeèi za koje je dokazano da prethode devijantnim ili suicidnim namjerama djece i mladeži. Kada se u pojedinom leksikonu nakupi programirani broj takvih rijeèi, tada se pali svojevrsni alarm.

Taj jedinstveni raèunalni program omoguæuje dvosmjernu komunikaciju škola-dom, odnosno svaki zapis u elektronskom obliku koji se odnosi na ocjene, vladanje i(li) druge aktivnosti uèenika za svega nekoliko sekundi na svom e-mailu ili putem sms-a na zaslonu mobitela može imati roditelj.

Program Zlatnog pera premijerno implementiran u Otoku ima posebni segment namijenjen samo uèenicima. Radi se o moguænosti da svaki uèenik otvori svoj elektronski spomenar - leksikon. Softverski je riješeno da je svaki spomenar zaštiæen i nitko ne može “listati” tuði spomenar. Ne može u njega niti ništa pisati dok mu vlasnik spomenara to ne omoguæi elektronskom pozivnicom. U ispisivanje elektronskog spomenara uèenika ugraðen je posebni potprogram koji aktivira alarm kada softver “prepozna” da bi se moglo raditi o devijantnom ponašanju vlasnika ili njegovih prijatelja kojima je elektronskim pozivom omoguæio da ispisuju stranice toga spomenara.

"Djelatnici odgojno-obrazovnog sustava s kojima smo razgovarali u pripremi izrade ovoga softvera, a na tome smo radili preko godinu i po dana, iznijeli su nam i taj problem. Mi smo stoga potprogram spomenara napravili tako da posebno bilježi i zbraja odreðene kljuène rijeèi za koje je dokazano da prethode devijantnim ili suicidnim namjerama djece i mladeži. Kada se u pojedinom leksikonu nakupi programirani broj takvih rijeèi, tada se pali svojevrsni alarm. Softver automatski alarmira školskog psihologa šaljuæi mu e-mail poruku. Tako elektronika otkriva ono što bi “faktor èovjek” eventualno mogao propustiti. Nadamo se da æe do takvih otkriæa dolaziti u najranijoj fazi i da æe ostajati dovoljno vremena za ispravljanje uoèenih devijacija", kaže Vlado Škopljanac iz Zlatnog pera.

izvor: Toni PAŠTAR / EPEHA   jutarnji.hr

Share

Dodatne informacije