Magistrirao u New Yorku, a diskvalificirali ga jer nije predao potvrdu o poznavanju engleskog!

 Niko Radiæ se prijavio na natjeèaj za radno mjesto Savjetnik za gradnju kojega je raspisao Grad Dubrovnik. Diskvalificiran je zbog toga što nije dostavio potvrdu o poznavanju stranog jezika i rada na raèunalu. Apsurdni razlog da ne može biti apsurdniji, obzirom da je Radiæ magistrirao graðevinarstvo u New Yorku. Predsjedniku Povjerenstva, Dinku Miriæu, koji mu je potpisao i „obrazložio" odbijenicu na natjeèaj napisao je pismo koje je objavio dubrovniknet.hr, a mi ga prenosimo u cijelosti.

Opširnije...

Hrvati Ivan Ivec i Mislav Predavec meðu najpametnijima na svijetu!

 Èak dvojica Hrvata nalaze se na listi od 16 najinteligentnijih ljudi na svijetu. Naime, profesor dr. Jason Betts kreirao je svjetski direktorij genija, odnosno popis ljudi s najveæim kvocijentom inteligencije, a na njemu su se našli i Hrvati Ivan Ivec i Mislav Predavec, piše Business Insider.

Opširnije...

Koliko je opasan vaš online životni stil?

 U nadi da vam pomognu ocijeniti koliko su vaše aktivnosti na Internetu opasne po vaš novèanik kreirana je web-stranica, zapravo besplatna online flash aplikacija koja služi za izraèunavanje rizika kraðe online identiteta.

Opširnije...

Od iduæe godine imamo devetogodišnje obavezno školovanje

 "Da razjasnimo jednu dilemu, ovo nije niti nulti razred niti nekakav novi prvi razred Osnovne škole, ali je dio primarnog obrazovanja, koji postaje obavezan, i prema tome, pošto traje 550 sati, a to je cijela školska godina, u Hrvatskoj iduæe školske godine imamo devetogodišnje školsko obrazovanje", rekao je ministar Jovanoviæ te dodao kako se radi o dobrom potezu.

Opširnije...

Terapija na iPadu: Djeca mogu vježbati matematiku

Roditelji i terapeuti koji rade s djecom s posebnim potrebama besplatno mogu na zagrebaèkom Fakultetu elektronike i raèunarstva doæi s tablet ureðajem i preuzeti aplikacije namijenjene djeci.

Opširnije...

'Djeci u vrtiæima manje prostora nego kokicama u EU kokošinjcima'

Odgajateljica jednog zagrebaèkog vrtiæa za Novi list anonimno je upozorila na "katastrofalne uvjete rada" u kojima vrtiæka djeca borave, naglašavajuæi da se "tetama" o nemoguæim uvjetima zabranjuje govoriti.

Opširnije...

Poveæanje zapošljivosti struènjaka pomagaèkih zanimanja

 Društvo za psihološku pomoæ zapoèelo je s provedbom projekta "Poveæanje zapošljivosti struènjaka pomagaèkih zanimanja" koji financira Europska unija u sklopu IPA programa.  Detaljnije informacije o projektu za koji se smatra da æe biti od opæe koristi za pomagaèke struke donosimo u prvitku ove obavijesti.

Opširnije...

Dodatne informacije