Časopis SOCIJALNA PSIHIJATRIJA

Služžbeno glasilo Hrvatskog psihijatrijskog društva je časopis Socijalna psihijatrija. Glasilo u pdf formatu možžete besplatno preuzeti ovdje.

Akcija nastavnika: Zaustavite roditelje koji ulijeæu u razred!

 Piše se Protokol o komunikaciji nastavxnik - uèenik - roditelj. Protokol bi trebao sprijeèiti da uzrujani roditelj uleti u razred i poène vikati na uèitelja tražeæi pravdu za svoje dijete.

Opširnije...

Psihologinju, 55+ ili mlaðu umirovljenicu

Detaljnije info u našem Oglasniku.

Ovo su najinteligentniji ljudi na svijetu

 Tko su najinteligentniji ljudi na svijetu? Amerièki portal Super Scholar, koji studentima pomaže u izboru studija i buduæe karijere, objavio je svoju listu 10 najinteligentnijih živuæih ljudi zasnovanu na IQ (kvocijentu inteligencije)..

Opširnije...

Dante Alighieri - upis u šškolu talijanskog jezika

 Upisi u zimski semestar 2012./13. u tijeku. Upisno mjesto: Društvo Dante Alighieri, Tkalèiæeva 52 (dvorište) Zagreb, ponedjeljak-petak, 18,00-20,00 sati. Svi naši teèajevi koncipirani su u skladu sa Zajednièkim europskim referentnim okvirom za jezike (CEF) Vijeæa Europe, uz maksimalnu prilagodbu interesu, oèekivanjima i uzrastu naših polaznika. Obuhvaæeni su svi stupnjevi, od poèetnog (A1) do završnoga (C2).

Opširnije...

Psiholozi "zaboravljeni" ...

 Od ove jeseni u osnovnim i srednjim školama zapoèinje provedba programa Zdravstvenog odgoja. Prijedlog kurikuluma programa prezentiran je juèer u Ministarstvu znanosti obrazovanja i športa, te je naveden sastav povjerenstva koje je sudjelovalo u njegovoj izradi u kojem NEMA PSIHOLOGA!

Opširnije...

Sastanak ministrice Opaèiæ s predstavnicima Hrvatske psihološke komore

 Naša je struka takva da smo raštrkani po svim sustavima, uglavnom u ulozi struènih suradnika. Tek 12 posto od 2250 èlanova Hrvatske psihološke komore radi u sustavu socijalne skrbi i mislimo da ima prostora da psiholozi u sustavu budu bolje iskorišteni i više angažirani, rekao je predsjednik Hrvatske psihološke komore Hrvoje Gligora na sastanku kod potpredsjednice Vlade RH i ministrice socijalne politike i mladih Milanke Opaèiæ održanom u petak u prostorijama Ministarstva socijalne politike i mladih.

Opširnije...

Predstavljeni rezultati prvog istraživanja uporabe droga u opæoj populaciji

 Dana 11. svibnja 2012. u 12.00 sati u Institutu društvenih znanosti Ivo Pilar, u Zagrebu, održana je Tiskovna konferencija u organizaciji Ureda za suzbijanje zlouporabe droga Vlade Republike Hrvatske (Ured), s ciljem predstavljanja rezultata prvog istraživanja uporabe droga u opæoj populaciji provedenog tijekom 2011. godine, u okviru znanstveno–istraživaèkog projekta pod nazivom Zlouporaba sredstava ovisnosti u opæoj populaciji Republike Hrvatske.

Opširnije...

Dodatne informacije