Žene u znanosti: Najviše ih je u psihologiji, najmanje u strojarstvu

 Amerièka Nacionalna zaklada za znanost (2007.) objavila je svoje dvogodišnje izvješæe o napretku žena, manjina i osoba s invaliditetom na polju znanosti i tehnike. Studija pokazuje da, premda je sada više žena nego ranije i na studiju i na radnim mjestima na tim poljima, ipak ih još dijeli velika razlika u odnosu na muškarce na visoko rangiranim položajima.

Opširnije...

Struèni ispiti...

 U sekciji Forum, otvorena je rasprava na temu polaganja struènih ispita (Državni struèni ispit i Struèni ispit koji se pokaže u Hrvatskoj psihološkoj komori).Molimo kolege koje su polagale pojedine ispite da upišu dojmove i korisne savjete, ali i da daju prijedloge oko unapreðenja sustava struènih ispita.   Hvala...

 

Škole uzalud u potrazi za psiholozima

 Psiholozi su nam i zbog porasta nasilja meðu djecom sve potrebniji - kažu u osnovnim školama županjskog kraja, gdje je do ovog kadra gotovo nemoguæe doæi. U dvije osnovne škole u Županji radi jedna psihologinja, a najteže je u selima županjskog podruèja, gdje nitko ne želi doæi i u èijih 12 škola nema nijednog uposlenog psihologa.

Opširnije...

Alternativa opijanju mladih

 Uèenici Srednje škole Petrinja odluèili su pokrenuti osnivanje Udruge mladih. Do inicijative je došlo nakon sudjelovanja u edukaciji u koja je u sklopu Koma programa. To je putujuæa škola o civilnom društvu koja se odvija po lokalnim sredinama. Kreæe se od „praznog papira“ do dijagnoze problema u nekoj zajednici pa sve do pisanja projekta. Financiran je od strane Ministarstva znanosti obrazovanja i sporta. Odvija se drugu godinu za redom, a planira se i treæa.

Opširnije...

Psihopati ubijaju više od mafije

 Osmero ljudi usmræeno je u Hrvatskoj u tjednu u kojem je ubijena Ivana Hodak, a stradali su od ruke osoba koje su patile od psihièkih smetnji. Osobe s raznim poremeæajima liènosti slobodno šeæu gradom, nabavljaju oružje za koje imaju uredne dozvole i pucaju po nedužnima. Nikoga nije briga ni za žrtve ni za te nestabilne osobe kojima je prije svega potrebna struèna i sustavna pomoæ na svim razinama društva.

Opširnije...

Novi svijet predstavio MASLO

„Maslo“- mali savjeti za lakši odgoj, projekt je Udruge „Novi svijet“ iz Siska koji je prvenstveno namijenjen roditeljima za lakšu komunikaciju s djetetom, a trenutno se provodi u tri sisaèke Osnovne škole: „Braæa Ribar“, „22.lipnja“ i „Ivana Kukuljeviæa Sakcinskog“. Projekt se sastoji od niza aktivnosti namijenjenih roditeljima, koje u sustavnu cjelinu povezuje zajednièki cilj – jaèanje roditeljskih kompetencija u suvremenom odgoju. Glavna programska okosnica su interaktivne radionice za roditelje uèenika petih razreda osnovnih škola koje se ove školske godine eksperimentalno provode u tri sisaèke osnovne škole (OŠ 22. lipnja, OŠ Ivana Kukuljeviæa i OŠ Braæa Ribar).

Opširnije...

Šostar ne odustaje od globa za roditelje pijanih

 Proèelnik gradskog Ureda za zdravstvo Zvonimir Šostar sredinom ovog mjeseca najavio je novèano kažnjavanje roditelja èija se djeca više od dva puta zateknu u alkoholiziranom stanju i/ili na ulici iza 23 sata bez pratnje.

Opširnije...

Drogu probao svaki 10. ðak prvog razreda

 Pilot-program prevencije ovisnosti “Ne zato jer ne” za uèenike prvih razreda srednjih škola nastavlja se primjenjivati u još 15 škola – strukovnih i gimnazija. Program je predstavljen u Gradskom ureda za obrazovanje u Ilici 25.

Opširnije...

Dodatne informacije