Škola za roditelje

Obiteljski centar Virovitièko-podravske županije organizira u okviru "Škole za roditelje" djece u dobi 7 - 12 godina predavanje na temu EFIKASNOST PONAŠANJA. Predavanje æe biti održano u prostorijama Obiteljskog centra. Detaljnije informacije potražite na stranicama Obiteljskog centra.

Razlike izmeðu vozaèa i vozaèica

 Koliko god mi tvrdile da vozimo jednako kao oni,

istraživanje provedeno u Njemaèkoj pokazuje drugaèije.

Opširnije...

Vertikalne crte èine vas debljima!

 
 
Modni gurui nauèili su nas krivo – da se odijevamo u vertikalne crte kako bismo izgledali mršaviji

Novo istraživanje pokazuje da nas, protivno uvriježenom mišljenju, vertikalne pruge èine debljima te da najmršavije izgledamo umotani u  horizontalne pruge.

Opširnije...

Uništen tumor bez otvaranja lubanje

 Koristeæi laser s iznimno tankim optièkim vlaknima, neurokirurzi pariške bolnice Pitie-Salpetriere uspješno su operirali tumore na mozgu pacijenata koji su za vrijeme zahvata bili samo pod lokalnom anestezijom. Revolucionarni je to pothvat jer je prvi put korištena laserska tehnologija unutar zatvorene lubanje i na pacijentima koji su ostali budni.

Opširnije...

Drugi o nama

Vecernji list  11.09.2008 u svojoj rubrici ZDRAVI & FIT donosi kratku preporuku o Psihologijskom portalu.

Opširnije...

Ove školske godine 50 osnovnih škola dobiva pomoæ za rad s djecom s poteškoæama u uèenju

Ne znam što æu s njim? Iz ove škole æemo otiæi ili on ili ja – oèajno je prošle godine govorila uèiteljica prvog razreda jedne osnovne škole u Dubravi koju je, baš kao kao i njezine uèenike, udarao djeèak. Pokazalo se da djeèak boluje od poremeæaja koncentracije i deficita pažnje (ADHD).

Opširnije...

Sva tri priruènika hrvatske Vojne psihologije u maðarskom prijevodu


Sve tri knjige prevedene su na maðarski jezik i 2007. objavljene u nakladi izdavaèke kuæe Ministarstva obrane Republike Maðarske Zrinyi, èak i tehnièki gotovo identièno izvorniku. Prijevod je veliko priznanje našem obrambenom sustavu...

Opširnije...

Mozak treba nove živèane stanice da bi funkcionirao

http://www.ipmc.cnrs.fr/~duprat/neurophysiology/brain.htm

Odrasli mozgovi trebaju stalnu opskrbu novim živèanim stanicama da bi mogli provoditi funkcije poput mirisa i sjeæanja, pokazao je pokus s miševima u Japanu.

Opširnije...

Dodatne informacije