Dr. Kostoviæ otkriva kako djeluje mozak politièara

Politièki lideri morali bi biti ljudi koji odluke donose bolje od drugih, koji bi morali imati razvijenu socijalnu osjetljivost takoðer bolje od drugih, koji znaju i mogu izbjeæi agresivno ponašanje, koji bi morali imati razvijen osjeæaj pravde u raspodjeli kazne i nagrade...

Opširnije...

Francuska djeca zbog psihe i obitelji od rujna u školu idu samo èetiri dana u tjednu

 Uoèi poèetka nove školske godine, francusko ministarstvo obrazovanja odluèilo je skratiti školski tjedan na èetiri dana.Takve promjene u skladu su s filozofijom tamošnjih vlasti - "uèiti manje da bi se nauèilo više", što æe se, za pretpostaviti je, uvelike svidjeti francuskoj djeci, javlja francuski dnevnik Le Figaro.

Opširnije...

Nadzorne kamere u svim splitskim osmoljetkama

 Splitske osnovce, kada u ponedjeljak sjednu u školske klupe, doèekat æe kamere i audionadzor u školskim hodnicima i dvorištima svih 25 osnovnih škola na podruèju grada. Rijeè je o projektu tehnièke i fizièke zaštite škola koju provodi Grad Split i u sklopu kojega se postavlja 150 kamera, u prosjeku po šest u svakoj školi.

Opširnije...

Studentski poslovi

U sekciji Studentski kutak nalazi se aktualna ponuda poslova namijenjenih studentima.

Osuðenim pedofilima nude kemijsku kastraciju

Osuðeni pedofili koji se boje da æe jednoga dana na slobodi ponovno poèiniti kazneno djelo, imaju izbor. Naime, oni koji žele mogu se podvrgnuti kemijskoj kastraciji.

Opširnije...

Muškarce privlaèe samo lijepe žene? Nije istina, svejedno im je!

Hormon testosteron izaziva automatsku reakciju u muškarca suoèenog sa ženom potièuæi ga na traženje moguænosti za snošaj i nije mu pritom važno je li žena privlaèna ili ne, pokazala je nova studija. Rezultati istraživanja objavljeni su u èasopisu Hormones and Behaviour u srpnju, a u ispitivanju su sudjelovala 63 studenta u dobi od 21 do 25 godina. Ispitanici nisu znali cilj studije.

Opširnije...

Neproduktivni zbog previše informacija

 Prema istraživanjima nepotrebni prekidi u radu i vrijeme potrebno za vraæanje u stanje produktivnosti samo u Americi stvaraju gubitke od 650 milijardi dolara godišnje.

Opširnije...

Estrogen i shizofrenija

Estrogen bi mogao imati preventivnu ulogu kod shizofrenije u žena, objavljeno je na stranicama HealthDaya.

Opširnije...

Dodatne informacije