Iskustvo kod terapeuta.../prenosimo sa foruma/

"...Da li vam se kada dogodilo da ste ušli kod psihologa/psihijatra u bolnicu, da ste èekali na razgovor, a da je taj psiholog ili psihijatar prièao sa svojom medicinskom sestrom o psihièkim problemima pacijenta koji je malo prije izlašao iz ordinacije i iz èekaonice. Meni se je to jednom dogodilo i htio sam upasti unutra i reèi da to nije lijepo. Ali bio sam toliko izbediran da me je izdala svaka snaga i volja za ièim. + toga èuvši dosta toga što je dr. govorila imao sam jaku tremu, a baš sam joj se toga dana mislio malo bolje otvoriti. I jesam se malo bolje otvorio, ali ipak ne onoliko koliko sam mislio..."  (Izvor: www.forum.hr  lipanj/2008.)

Opširnije...

Njemaèka policija pronašla stotinjak biljki kanabisa u klinici za odvikavanje

Njemaèka je policija zaplijenila stotinjak velikih biljki kanabisa, što samo po sebi i nije velika vijest, osim što je biljke pronašla u - klinici za odvikavanje od ovisnosti.

Opširnije...

Muškarci mijenjaju kupovne navike

Istraživanje agencije Pleon razbija stereotip po kojemu su samo žene opèinjene kupovinom.

Agencija za komunikacijsko savjetovanje Pleon predstavila je „Izvješæe o muškarcima“, istraživaèku studiju koja objašnjava najnovije potrošaèke trendove i navike muškaraca, objašnjava tko su današnji „Novi muškarci“ i kakve bi promjene u marketinškoj komunikaciji mogla donijeti „Muška renesansa“. U istraživanju èiji se rezultati temelje na podacima s kljuènih europskih tržišta sudjelovala je i hrvatska èlanica Pleon mreže, agencija Pleon Dialog iz Zagreba.

Opširnije...

11 lijekova za epilepsiju potièe suicidalnost

 Èak 11 lijekova kojima se lijeèi epilepsija dobit æe tzv. crni okvir u uputi za uporabu u kojoj æe se posebno istaknuti poveæan rizik za suicidalnost.

Opširnije...

Korak do posla – program za mlade koji traže prvi posao

Poèetkom rujna u Velikoj Gorici æe u okviru programa BONSAI biti održani programi osposobljavanja za aktivno traženje zaposlenja. Kroz program "Korak do posla" mladi mogu dobiti dobiti informacije, steæi znanja i vještine za proaktivan nastup na tržištu rada i svjesno planiranje vlastite karijere.

Opširnije...

Psihologija šampiona

Psihologija šampiona Što bi moglo biti bolje za ispitivanje krajnjih sposobnosti kod èovjeka od olimpijade? “Journal of Psychology” æe predstojeæu olimpijadu u Pekingu obilježiti istraživanjima znanosti koja stoji iza atletike i izdržljivosti sportista.

Ovo istraživanje se temelji na prouèavanju gena koji èovjeka èine šampionom, ispitivanju psihologije vrhunskih atletièara, njihovih rezultata, ogranièenja i naèina kako se ona mogu prevaziæi.

Opširnije...

Nesigurnost posla i manjak komunikacije izluðuje radnike

Izlaz iz nepovoljne situacije na radnim mjestima predsjednik Hrvatskog psihološkog društva Hrvoje Gligora vidi u veæem ukljuèivanju podreðenih radnika u komunikaciju s nadreðenima, ali i u donošenje odluka.

Opširnije...

Tri puta više seksa nego braènog života u udarnim televizijskim terminima u SAD-u

Tvorci najpopularnijih amerièkih televizijskih serija gledateljima radije "serviraju" izvanbraèni, ponekad perverzni seks nego mirnu braènu idilu. Pokazala je to studija koju je provelo Parents Television Council - neprofitna organizacija posveæena educiranju roditelja o televizijskim sadržajima, poboljšanju kvalitete programa i promoviranju obiteljskih vrijednosti.

Opširnije...

Dodatne informacije