Dogaða li se u Vasoj okolini?

Prenosimo dio jednog komentara zabiljezenog na blogu :    "...na tom radnom mjestu psihologa nije primljen psiholog nego je ostavljen apsolvent matematike!.." . 

Opširnije...

Svatko ima potrebu da negdje otputuje na odmor

Psiholog dr. Zeitz napominje: Svatko ima potrebu da negdje otputuje na odmor. Ne mogu dovoljno istaknuti koliko je važno takvo provoðenje odmora.

Opširnije...

Zbog vala suicida djece treba i roditeljima pružiti pomoæ

Mila Jelaviæ, prvobraniteljica za djecu, odgovara na tjednih 10 pitanja.

Opširnije...

Vlastitim radiom trgovci 'tjeraju' kupce na potrošnju

Dobar dio trgovaèkih centara i lanaca još nije shvatio važnost zvuka u svojim prostorima, pa njihovi kupci tako preko razglasa slušaju neku manje ili više popularnu komercijalnu radiostanicu. Kako su sastavni dio radijskih programa i reklame na koje trgovaèki centri, naravno, nikako ne mogu utjecati, redovno se dogaða da se, primjerice, iz zvuènika Avenue Malla poziva da posjete King Cross. No neki su odavno shvatili važnost zvuka koji dopire do njihovih kupaca.

Opširnije...

'Nikad nisam pustila dijete da ode iz škole nesretno'

Nakon okruglog stola Jutarnjeg na kojem su struènjaci raspravljali kako pomoæi mladima, javila nam se umirovljena uèiteljica i isprièala kako se djecu odgajalo u vrijeme dok je ona predavala.

Opširnije...

Novi broj èasopisa - SUVREMENA PSIHOLOGIJA

Èasopis Suvremena psihologija je struèni èasopis i ujedno službeni èasopis Hrvatskog psihološkog društva. U èasopisu je zastupljena prvenstveno psihodijagnostièka teorija i praksa, ali i ostala podruèja psihologije, tako da je podjednako interesantan razlièitim profilima struènjaka koji se bave navedenim podruèjima.


 

 

Opširnije...

Dijagnoze ubuduæe na hrvatskom?

U KBC-u Rijeka prihvaæena je preporuka da se dijagnoze ispisuju na hrvatskom. Ministru je ideja zanimljiva, ali ne i cijeloj struci pa tek treba vidjeti hoæe li Hrvatska prihvatiti svjetski trend.

Opširnije...

Primjena pravila o zaštiti maloljetnika izazvala kritike

Iako s desetak dana zakašnjenja HTV je juèer poèeo primjenjivati dobne oznake za sadržaje koji nisu primjereni za gledateljsku populaciju do 12, 15 i 18 godina. Njih je još u svibnju propisalo Vijeæe za elektronièke medije. I veæ su uslijedile kritike.

Opširnije...

Dodatne informacije